Tagfelvétel

A tagsági jogviszony a Belépési Nyilatkozat (megtalálható a www.mesz.org honlapon) elfogadásával keletkezik.

A Belépési Nyilatkozatot elektronikus úton a Magyar Energiaital Szövetség Elnökségének címezve, a MESZ e-mail címére (info@mesz.org) kell benyújtani.

A MESZ elnöksége a Belépési Nyilatkozat beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről.

Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező számára.

A Belépési Nyilatkozat elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.