Energiaitallal kapcsolatos jogszabályok

Hazánkban jelenleg nem rendelkezik hatályos jogszabály az energiaital fogyasztásról, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló, 2008. évi XLVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján a tartósított élelmiszerekre vonatkozó általános, és egyes termékekre vonatkozó részletes, ajánlott irányelveket tartalmazó élelmiszerkönyv sem tartalmaz rendelkezést az energiaitalra vonatkozóan.

Az energiaital gyártója a kinint és koffeint tartalmazó élelmiszerek címkézéséről szóló 2002/67/EK irányelv szerint köteles termékein feltüntetni a „magas koffein tartalmú” feliratot, amennyiben annak koffeintartalma meghaladja a 15 mg/100ml mennyiséget.

A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény adózási szempontból azokat a termékeket definiálja energiaitalként, melynek metil-xantin (koffein) tartalma meghaladja a 15 milligramm metil-xantin/100 milliliter mennyiséget, vagy taurin tartalma meghaladja a 100 milligramm taurin/100 milliliter mennyiséget.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet kimondja, hogy a NETA szabályozása alá eső termékeket oktatási-nevelési intézményekben nem forgalmazhatják.

Az Európai Bizottság felkérése alapján az Európai Élelmiszerbiztonság Hatóság (EFSA) Diétás Termékek, Táplálkozás és Allergiák Tudományos Testülete (NDA) megbízást kapott arra, hogy tudományos szakvéleményt adjon a koffeinfogyasztás élelmiszerbiztonsági vonatkozásairól. Szakértői javaslatot kellett adniuk az összes forrásból származó napi, valamint egyszeri koffeinfogyasztás olyan mértékére, amely az egyes személyekre, valamint a személyek meghatározott célcsoportjára vonatkozóan nem támaszt egészségre ártalmas hatások miatt aggályt. Megvizsgálták a koffein és az úgynevezett „energiaitalok” többi összetevője, valamint az alkohol, a szinefrin és a testmozgás közötti lehetséges kölcsönhatásokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a testület arra a következtetésekre jutott a biztonsági aggályokat nem támasztó koffeinbevitelre vonatkozóan, hogy az összes forrásból származó, 200 mg-nál nem nagyobb (testtömeg-kilogrammonként kb. 3 mg) egyszeri koffeinadag, valamint az összes forrásból származó, napi 400 mg-nál nem nagyobb (testtömeg-kilogrammonként kb. 5,7 mg) koffeinfogyasztás nem támaszt biztonsági aggályokat az általános felnőtt népesség körében.